IRPF. Impost sobre la renda de les persones físiques
Model 100
Còpia Electrònica de presentacions realitzades per Internet


Pot seleccionar un altre exercici:

Requisits:

Per a totes les Còpias Electrònicas: Es necessita tindre instal·lat el visor de fitxers PDF Adobe Acrobat Reader.

Per a Còpias Electrònicas de l'exercici 2006 i anteriors:

Avís:

Les consultes amb número de referència només estan disponibles a partir de l'exercici 2010, inclòs.

També li pot interessar:
Identificació

Els camps marcats amb * són obligatoris.

  •  Exemple NIF:12345678P NIE:X1234567P
  •  Exemple: DE LA RODA

  Si vol, pot accedir amb  _

  O bé pot accedir amb


  O bé omplint la següent informació :